Kế hoạch tuần (từ ngày 06/09 đến ngày 12/09/2021)

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch tuần (từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,
Ngày 06/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 3,
Ngày 07/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
  
Thứ 4,
Ngày 08/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 5,
Ngày 09/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 6,
Ngày 10/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 7,
Ngày 11/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Chủ Nhật,
Ngày 12/09/2021
 
Sáng
- Trực LĐ: Nghỉ
 
Chiều
- Trực LĐ: Nghỉ
 
* Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong BGH có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng./.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A