Kế hoạch tuần (từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020)

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch tuần (từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020)

THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,
Ngày 10/08/2020
 
Sáng
- Thi TN THPT năm 2020
 
Chiều
- Thi TN THPT năm 2020
 
Thứ 3,
Ngày 11/08/2020
 
Sáng
- BGH trực tại trường theo lịch
 
Chiều
- BGH trực tại trường theo lịch
  
Thứ 4,
Ngày 12/08/2020
 
Sáng
- BGH trực tại trường theo lịch
- 7h15': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Chiều
- BGH trực tại trường theo lịch
- 14h00': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Thứ 5,
Ngày 13/08/2020
 
Sáng
- BGH trực tại trường theo lịch
- 7h15': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Chiều
- BGH trực tại trường theo lịch
- 14h00': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Thứ 6,
Ngày 14/08/2020
 
Sáng
- BGH trực tại trường theo lịch
- 7h15': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Chiều
- BGH trực tại trường theo lịch
- 14h00': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Thứ 7,
Ngày 15/08/2020
 
Sáng
- BGH trực tại trường theo lịch
- 7h15': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Chiều
- BGH trực tại trường theo lịch
- 14h00': Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
 
Chủ Nhật,
Ngày 16/08/2020
 
Sáng
- Nghỉ
 
Chiều
- Nghỉ
 
* Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong BGH có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng./.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A