Kế hoạch tuần (từ ngày 13/09 đến ngày 19/09/2021)

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch tuần (từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,
Ngày 13/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 3,
Ngày 14/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
  
Thứ 4,
Ngày 15/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 5,
Ngày 16/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 6,
Ngày 17/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
- 8h00': Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 (trực tuyến)
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Thứ 7,
Ngày 18/09/2021
 
Sáng
- Học V/H trực tuyến
 
Chiều
- Học V/H trực tuyến
 
Chủ Nhật,
Ngày 19/09/2021
 
Sáng
- Trực LĐ: Nghỉ
 
Chiều
- Trực LĐ: Nghỉ
 
* Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong BGH có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng./.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A