Kế hoạch tuần (từ ngày 23/08 đến ngày 29/08/2021)

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch tuần (từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,
Ngày 23/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Thứ 3,
Ngày 24/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
- 8h30': Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
Thành phần: BGH, Tổ trưởng, CTCĐ
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
  
Thứ 4,
Ngày 25/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
- 8h30': Họp GVCN toàn trường (trực tuyến)
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Thứ 5,
Ngày 26/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Thứ 6,
Ngày 27/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
- 8h00': Tập trung học sinh khối 10 (trực tuyến)
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Thứ 7,
Ngày 28/08/2021
 
Sáng
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Chiều
- Trực Sở chỉ huy phòng, chống Covid-19 theo phân công
 
Chủ Nhật,
Ngày 29/08/2021
 
Sáng
- Trực LĐ: Nghỉ
- Trực hỗ trợ thí sinh điều chỉnh NV ĐKXT ĐH; CĐ ngành GDMN năm 2021 (Trực tuyến)
 
Chiều
- Trực LĐ: Nghỉ
- Trực hỗ trợ thí sinh điều chỉnh NV ĐKXT ĐH; CĐ ngành GDMN năm 2021 (Trực tuyến)
 
* Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong BGH có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất khác liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng./.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A