Lịch tập trung học sinh trực tuyến: Thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp 10 và phòng Zoom

Hình minh họa

Hình minh họa

Thông tin phòng Zoom và nhóm Zalo để thầy cô GVCN tập trung học sinh, phổ biến nội quy và các công việc chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022
I. Thời gian tập trung: 8h00' ngày 27/8/2021 (thứ 6);
II. Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom
III. Hướng dẫn
- Học sinh xem danh sách để xác định lớp học
- Quét mã QR code nhóm Zalo lớp tương ứng để vào nhóm lớp do thầy cô GVCN đã tạo
- Học sinh, CMHS cài đặt sẵn phần mềm Zoom trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân PC có kết nối Internet
- 8h00' ngày 27/8/2021, học sinh vào phòng Zoom theo Zoom ID và mật khẩu tương ứng của lớp để tập trung trực tuyến, nghe thầy cô GVCN phổ biến các nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 
III. Các thông tin:
1. Lớp 10A1
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Thuỷ
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 2813524889
+ Mật khẩu: 600222
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

2. Lớp 10A2
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Hồng Vân
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 2743608293
+ Mật khẩu: 12345678
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

3. Lớp 10A3
- GVCN: Cô Bùi Thị Hiền
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 654 871 4219
+ Mật khẩu: sinhhoc19
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

4. Lớp 10A4
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Hà
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 8736847953
+ Mật khẩu: 2021
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

5. Lớp 10A5
- GVCN: Cô Bạch Thị Thu Trang
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 8517321283
+ Mật khẩu: toan123
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

6. Lớp 10A6
- GVCN: Cô Lê Hà Thu
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 918 975 5118
+ Mật khẩu: 123456
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

7. Lớp 10A7
- GVCN: Cô Đinh Thị Lương
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 4063317462
+ Mật khẩu: TA10a7
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp
 

8. Lớp 10A8
- GVCN: Thầy Nguyễn Văn Thuần
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 478 897 5044
+ Mật khẩu: 123456
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

9. Lớp 10A9
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Dung
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 6812321671
+ Mật khẩu: 044833
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

10. Lớp 10A10
- GVCN: Cô Nguyễn Thị Thu Hường
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 3052946749
+ Mật khẩu: Huong12345
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

11. Lớp 10D1
- GVCN: Cô Nguyễn Thanh Loan
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 4395102584
+ Mật khẩu: 123456
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

12. Lớp 10D2
- GVCN: Cô Dư Thị Hải
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 886 512 4376
+ Mật khẩu: Namhoc2021-2022
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

13. Lớp 10D3
- GVCN: Thầy Nguyễn Bá Thắng
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 823 033 3188
+ Mật khẩu: 123456789
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

14. Lớp 10D4
- GVCN: Cô Đinh Thị Huế
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 8166275418
+ Mật khẩu: 1234543
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp

15. Lớp 10D5
- GVCN: Cô Lê Thị An
- Phòng Zoom
+ Zoom ID: 8637291348
+ Mật khẩu: 1
+ Mã QR để vào nhóm Zalo lớp
Trân trọng!

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A