Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 06/09/2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Lê An Lê Thị An Nam  
2 An Nguyễn Thị An Nam Hà Nội
3 Cao Phạm Văn Cao Nam Hà Nội
4 Cường Nguyễn Văn Cường Nam Hà Nội
5 DungT Nguyễn Thị DungT Nam Hà Nội
6 Dũng Nguyễn Việt Dũng Nam Hà Nội
7 Điệp Phạm Văn Điệp Nam Hà Nội
8 HàT Nguyễn Thị Hà Nữ  
9 HoàT Trần Thị Hoà Nam Hà Nội
10 HườngT Nguyễn Thị Thu Hường Nam Hà Nội
11 Linh Lưu Thùy Linh Nữ  
12 Nụ Nguyễn Thị Nụ Nam Hà Nội
13 Phương Nguyễn Thị Lan Phương Nam Hà Nội
14 Quỳnh Nguyễn Văn Quỳnh Nam Hà Nội
15 TrangT Bạch Thị Thu Trang Nam Hà Nội
16 Vĩnh Nguyễn Thị Vĩnh Nam Hà Nội
17 Xuân Đào Thị Hồng Xuân Nam Hà Nội
18 Giang Nguyễn Trường Giang Nam Hà Nội
19 Hải T Bùi Thị Hải Nam Hà Nội
20 ThắngT Nguyễn Văn Thắng Nam Hà Nội
21 Trường Nguyễn Văn Trường Nam Hà Nội
22 Vịnh Vũ Quang Vịnh Nam Hà Nội
23 Doãn Lê Văn Doãn Nam Hà Nội
24 ĐôngL Trần Trung Đông Nam  
25 Đồng Nguyễn Viết Đồng Nam Hà Nội
26 Huyên Nguyễn Văn Huyên Nam Hà Nội
27 HươngL Trần Thị Thu Hương Nam Hà Nội
28 HườngL Phùng Thị Hường Nam Hà Nội
29 Long Nguyễn Hoàn Long Nam Hà Nội
30 Minh L Nguyễn Thị Tuyết Minh Nam Hà Nội
31 Nga L Nguyễn Thị Thu Nga Nam Hà Nội
32 Thanh L Nguyễn Hà Thanh Nam Hà Nội
33 Thoa L Nguyễn Thị Thanh Thoa Nam Hà Nội
34 Hà H Nguyễn Thị Hà H Nữ  
35 Hoa H Nguyễn Thị Thanh Hoa Nam  
36 Huyền Nguyễn Thị Huyền Nữ Hà Nội
37 Liên H Lê Thị Hồng Liên Nam Hà Nội
38 Minh H Phạm Lê Minh Nam Hà Nội
39 Nhung Hà Thị Tuyết Nhung Nam Hà Nội
40 Quyên Hoàng Lệ Quyên Nam Hà Nội
41 Tình Phạm Thị Thanh Tình Nam Hà Nội
42 HiềnSi Bùi Thị Hiền Nam Hà Nội
43 HoaS Nguyễn Thị Phương Hoa Nam Hà Nội
44 Huệ Phạm Thị Huệ Nam Hà Nội
45 Thu S Lê Hà Thu Nam Hà Nội
46 ThuỷS Nguyễn Thị ThuỷS Nam Hà Nội
47 Huyền CN Lê Thị Thanh Huyền Nam Hà Nội
48 Tài Vũ Đức Tài Nam Hà Nội
49 ThanhCN Đặng Thị Huyền Thanh Nam Hà Nội
50 Thành Đỗ Phúc Thành Nam Hà Nội
51 Chín Trần Văn Chín Nam Hà Nội
52 DungV Đinh Thị Hồng Dung Nữ Hà Nội
53 Hải V Dư Thị Hải Nữ Hà Nội
54 Hoa V Đỗ Quỳnh Hoa Nam Hà Nội
55 Hoàn V Nguyễn Thị Thanh Hoàn Nam Hà Nội
56 Huế Đinh Thị Huế Nam Hà Nội
57 HưngV Hoàng Thị Hưng Nữ  
58 HươngV Nguyễn Thị Hương Nam  
59 Hường V Lê Thị Hường Nam Hà Nội
60 Loan Nguyễn Thanh Loan Nam Hà Nội
61 Thắng V Nguyễn Bá Thắng Nam Hà Nội
62 Thu V Nguyễn Thị Thu Nam Hà Nội
63 Tuyển Lê Thị Tuyển Nam Hà Nội
64 VânV Nguyễn Thị Hồng Vân Nam Hà Nội
65 HiềnSu Nguyễn Thị Hiền Nam Hà Nội
66 Lâm Lê Thị Thanh Lâm Nam Hà Nội
67 Lệ Lưu Thị Lệ Nam Hà Nội
68 NhànS Nguyễn Thị NhànS Nam Hà Nội
69 Thuần Nguyễn Văn Thuần Nam Hà Nội
70 Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Nam Hà Nội
71 Mai Đức Thị Mai Nam Hà Nội
72 Thu Đ Nguyễn Thị Thanh Thu Nam Hà Nội
73 Vân Đ Nguyễn Thị Vân Nam Hà Nội
74 Yến Trịnh Bảo Yến Nữ  
75 Anh Đinh Thị Vân Anh Nam Hà Nội
76 Đông Nguyễn Thị Đông Nam Hà Nội
77 Hoàn CD Nguyễn Thị Hoàn Nữ  
78 Thanh CD Nguyễn Thị Thanh Nam Hà Nội
79 Chiến Nguyễn Sỹ Chiến Nam Hà Nội
80 DungA Nguyễn Thị DungA Nam Hà Nội
81 HàA Nguyễn Thu Hà Nam Hà Nội
82 Hằng Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ Hà Nội
83 Hòa A Nguyễn Thị Hoà Nam Hà Nội
84 Hoàng Trịnh Xuân Hoàng Nam Hà Nội
85 Hồng Nguyễn Thị Hồng Nam Hà Nội
86 Lương Đinh Thị Lương Nam Hà Nội
87 Nga A Đặng Thị Thanh Nga Nam Hà Nội
88 NhànA Nguyễn Thị NhànA Nam Hà Nội
89 ThuỷA Nguyễn Thị ThuỷA Nam Hà Nội
90 Uyên Trần Thị Tố Uyên Nam Hà Nội
91 Định Nguyễn Đức Định Nam Hà Nội
92 B.Hoà Bùi Đức Hoà Nam Hà Nội
93 P.Hoà Phạm Thị Hoà Nam Hà Nội
94 Q.Thắng Nguyễn Quyết Thắng Nam Hà Nội
95 Thoa TD Đỗ Thị Thoa Nam Hà Nội
96 TrangTD Hoàng Kiều Mai Trang Nam Hà Nội
97 Ng.Hưng Nguyễn Ngọc Hưng Nam Hà Nội
98 Tr.Hưng Trịnh Thế Hưng Nam Hà Nội
99 Ngân Lê Thị Ngân Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 07-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn