Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 06/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Trang chủ | Danh sách lớp

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 11A9 11A10 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO   NGLL     NGLL   NGLL NGLL NGLL   NGLL NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL
2 Văn học Văn học Hóa học GDQP Vật lý Vật lý Toán Hình học Vật lý Văn học Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán Sinh học Lịch sử Văn học Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Hình học   NGLL     NGLL   NGLL NGLL NGLL   NGLL NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL
3 Văn học Văn học Vật lý Sinh học Sinh học Thể dục Văn học Tiếng Anh Thể dục Văn học Văn học Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Văn học Lịch sử Công nghệ Địa lý Toán Tiếng Anh Đại số Tin học   NGLL     NGLL   NGLL NGLL NGLL   NGLL NGLL   NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL     NGLL
4 Toán Tiếng Anh Tin học Vật lý Toán Vật lý Văn học Địa lý Tiếng Anh Thể dục Văn học GDCD Công nghệ Lịch sử Vật lý Văn học Văn học Toán Văn học Văn học Toán Hình học Hóa học                                            
5 Toán Toán GDQP Vật lý Văn học Toán Toán Văn học Tiếng Anh Lịch sử Vật lý Địa lý Vật lý Vật lý Vật lý Công nghệ Tin học Toán Toán Văn học Lịch sử Đại số Hóa học                                            
T.3 1 Địa lý Sinh học Công nghệ Văn học GDQP Hóa học Thể dục GDQP Lịch sử Địa lý Tiếng Anh Văn học Văn học Tin học Tiếng Anh Lịch sử Sinh học Toán Thể dục Toán Toán Vật lý Thể dục NGLL   NGLL NGLL       GD Hướng nghiệp   NGLL     NGLL             NGLL NGLL  
2 GDCD Công nghệ Văn học Văn học Địa lý Toán Vật lý Thể dục Địa lý Toán Thể dục Văn học Văn học Toán Tiếng Anh GDQP Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Toán Sinh học Đại số NGLL   NGLL NGLL       GD Hướng nghiệp   NGLL     NGLL             NGLL NGLL  
3 Tin học Lịch sử Văn học Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Hóa học Hóa học Toán Thể dục Toán Toán Tiếng Anh Văn học Hóa học Sinh học Tiếng Anh Hóa học Địa lý Công nghệ Tin học Địa lý NGLL   NGLL NGLL       GD Hướng nghiệp   NGLL     NGLL             NGLL NGLL  
4 Hóa học Hóa học Toán Toán Thể dục Tin học Hóa học GDCD Văn học Thể dục Toán Toán Toán GDCD Hóa học Hình học Toán Tin học GDQP Tiếng Anh Sinh học Địa lý Tiếng Anh                                            
5 GDQP Hóa học Toán GDCD Tin học GDCD Toán Lịch sử Văn học Hóa học Toán Hóa học Hóa học Văn học Hóa học Hình học Hóa học Hóa học Công nghệ Tin học Sinh học Công nghệ Tiếng Anh                                            
T.4 1 Tiếng Anh Toán Toán Hóa học Văn học Văn học Thể dục Tin học Công nghệ Toán Vật lý GDQP Lịch sử Địa lý Sinh học Địa lý Tiếng Anh Thể dục Toán Công nghệ Tiếng Anh Vật lý Văn học   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     NGLL GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp
2 Vật lý Tiếng Anh Toán Hóa học Văn học Văn học Địa lý Thể dục Toán Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán GDQP Địa lý Tin học Vật lý GDCD Toán Toán Thể dục Đại số Vật lý   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     NGLL GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp
3 Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Thể dục Vật lý Hóa học Văn học Đại số Toán Tiếng Anh Địa lý Tin học Tiếng Anh Toán Công nghệ Đại số GDCD Vật lý Vật lý Toán Tin học Lịch sử Văn học   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     NGLL GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp   GD Hướng nghiệp
4 Hóa học Địa lý Sinh học Toán Hóa học Thể dục Văn học Hóa học Vật lý Tiếng Anh GDQP Vật lý Địa lý Toán Toán Đại số Thể dục Vật lý Vật lý GDQP Văn học Lịch sử Công nghệ                                            
5 Lịch sử Vật lý Tin học Tiếng Anh Toán Công nghệ Hóa học Đại số GDQP Hóa học Toán Hóa học Tin học Lịch sử Vật lý Vật lý GDQP Toán Văn học Sinh học Văn học Hóa học GDCD                                            
T.5 1 Sinh học Tin học Tiếng Anh Công nghệ Toán Địa lý Tiếng Anh Vật lý Văn học GDQP Hóa học Sinh học Thể dục Vật lý GDCD Tiếng Anh Văn học Sinh học Tin học Văn học Toán Văn học Vật lý GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp  
2 Công nghệ GDQP Vật lý Văn học Toán Tiếng Anh Toán Sinh học Tin học GDCD Công nghệ Toán Thể dục Văn học Tiếng Anh Hóa học Văn học Địa lý Hóa học Văn học Vật lý Văn học Tiếng Anh GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp  
3 Văn học GDCD Tiếng Anh Văn học Tin học Toán Công nghệ Tin học Thể dục Vật lý GDCD Toán Hóa học Văn học GDQP Lịch sử Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Thể dục GDQP GD Hướng nghiệp     GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp     GD Nếp sống     GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Hướng nghiệp GD Nếp sống GD Hướng nghiệp   GD Nếp sống GD Hướng nghiệp  
4 Văn học Văn học Văn học Tin học Công nghệ Sinh học Hóa học Hình học Tiếng Anh Vật lý Sinh học Thể dục Hóa học Tiếng Anh Toán Sinh học Toán Lịch sử GDCD Tiếng Anh Thể dục GDQP Đại số                                            
5 Toán Văn học Văn học Tin học Tiếng Anh Lịch sử Vật lý Công nghệ Sinh học Vật lý Sinh học Văn học GDQP Hóa học Toán Văn học Toán Hóa học Tiếng Anh Toán GDQP Sinh học Đại số                                            
T.6 1 Thể dục Toán Toán Toán Toán GDQP Tin học Đại số Hóa học Sinh học Hóa học Thể dục Lịch sử Toán Văn học GDCD Tiếng Anh Lịch sử Sinh học GDCD Toán Hóa học Sinh học   GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống         GD Nếp sống     GD Nếp sống
2 Thể dục Toán Lịch sử Toán Lịch sử Toán Tin học Hóa học GDCD Tiếng Anh Toán Toán GDCD Thể dục Văn học Đại số Tiếng Anh Vật lý Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học   GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống         GD Nếp sống     GD Nếp sống
3 Vật lý Tiếng Anh Hóa học Hóa học Văn học Toán GDCD Văn học Toán Hóa học Toán Hóa học Toán Sinh học Sinh học Thể dục Toán Toán Toán Thể dục GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh   GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Hướng nghiệp       GD Hướng nghiệp GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống         GD Nếp sống     GD Nếp sống
4 Vật lý Thể dục Địa lý Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh GDQP Văn học Hóa học Toán Lịch sử Lịch sử Toán Công nghệ Lịch sử Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Văn học Hóa học Hóa học GDCD Thể dục                                            
5 Hóa học Hóa học Hóa học Tiếng Anh Hóa học Hóa học Toán Tiếng Anh Sinh học Công nghệ Lịch sử Lịch sử Văn học Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Địa lý GDQP Văn học Sinh học Văn học Hình học Hình học                                            
T.7 1 Tin học Vật lý Thể dục Toán Vật lý Văn học Tiếng Anh Vật lý Lịch sử Lịch sử Hóa học Tiếng Anh Vật lý Thể dục Hóa học Vật lý Công nghệ Văn học Sinh học Vật lý Địa lý Thể dục Lịch sử GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống  
2 Toán Vật lý Thể dục Vật lý GDCD Văn học Tiếng Anh Văn học Toán Tin học Vật lý Tiếng Anh Vật lý Sinh học Thể dục Hóa học Vật lý Văn học Lịch sử Thể dục Lịch sử Văn học Văn học GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống  
3 Toán Tin học Vật lý Thể dục Tiếng Anh Tin học Sinh học Tiếng Anh Toán Văn học Tiếng Anh Công nghệ Sinh học Hóa học Thể dục Vật lý Vật lý Thể dục Lịch sử Lịch sử Hóa học Văn học Văn học GD Nếp sống   GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống GD Nếp sống   GD Nếp sống     GD Nếp sống  
4 Tiếng Anh Thể dục GDCD Địa lý Thể dục Vật lý Lịch sử Vật lý Vật lý Toán Văn học Sinh học Sinh học Vật lý Tin học Thể dục Hóa học Hóa học Thể dục Lịch sử Văn học Tiếng Anh Lịch sử                                            
5 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 07-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn