Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 06/09/2021

Thời khóa biểu lớp: 12A8 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Địa lý Tiếng Anh GDCD Vật lý
2 Sinh học GDQP Tin học Hóa học Đại số Hóa học
3 Văn học Hóa học Đại số Lịch sử Thể dục Vật lý
4 Văn học Hình học Đại số Sinh học Tiếng Anh Thể dục
5 Công nghệ Hình học Vật lý Văn học Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 07-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn