Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 06/09/2021

Thời khóa biểu lớp: 11D1 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Địa lý Lịch sử GDQP GDCD Văn học
2 Toán Tiếng Anh Văn học Tiếng Anh Thể dục Sinh học
3 Toán Tiếng Anh Văn học Toán Văn học Toán
4 Thể dục Vật lý Tiếng Anh Hóa học Tin học Toán
5 CHAOCO Vật lý Tin học Hóa học Văn học Sinh hoạt lớp

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 07-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn