Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 27/09/2021

Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Thể dục Sinh học Lịch sử Văn học
2 Văn học Tiếng Anh GDCD Địa lý Vật lý Văn học
3 Công nghệ Tiếng Anh Vật lý Sinh học Toán Thể dục
4 Toán Tin học Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Hóa học
5 Toán Hóa học Toán Hóa học GDQP Sinh hoạt lớp

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 27-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn