Trường : THPT Mỹ Đức A
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 27/09/2021

Thời khóa biểu lớp: 11D2 - Buổi chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học GDQP Hình học Hình học Địa lý Văn học
2 Công nghệ Sinh học Tiếng Anh Tin học Đại số Tin học
3 Thể dục Vật lý Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Thể dục
4 Tiếng Anh Hóa học Đại số Lịch sử Văn học Văn học
5 CHAOCO Hóa học Đại số Vật lý Văn học Sinh hoạt lớp

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 27-09-2021

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn