16:34 ICT Chủ nhật, 04/12/2022

♦Trường THPT Mỹ Đức A hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập. ♦ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) ♦ Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2018). ♦ ♦

Danh mục chính

Liên kết hệ thống

Hệ thống quản lý Giáo dục điện tử
Dành cho thí sinh thi THPT Quốc gia
Hệ thống trường học kết nối
Hệ thống quản lý QI

Trang chủ » Tin Tức » Học trực tuyến

Chào mừng ngày 30-4 và 1- 5

Bài giảng trên kênh Hà Nội 1 lớp 12

Hình minh họa

Hình minh họa

Nội dung chi tiết các bài giảng theo lịch như sau:
- Lịch giảng dạy các môn tuần 1

* Nội dung các bài giảng
Ngày 09/3/2020 (Thứ 2)
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-van-lop-12-ngay-09032020-tac-pham-vo-nhat-v134146.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/on-tap-tieng-anh-lop-9-ngay-09032020-unit-2-v134136.html
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-hoa-hoc-12-ngay-09032020-kim-loai-kiem-kiem-tho-va-hop-chat-cua-chung-p2-v134167.html

Ngày 10/3/2020 (Thứ 3)
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-hoa-hoc-12-ngay-10032020-nhom-va-hop-chat-cua-nhom-v134212.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/mon-toan-12-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-v134240.html
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/hoc-tren-truyen-hinh-lop-12-cv402/

Ngày 11/3/2020 (Thứ 4)
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-vat-ly-lop-12-ngay-11032020-v134291.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-tieng-anh-lop-12-ngay-11032020-v134299.html
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-sinh-hoc-lop-12-ngay-11032020-v134302.html
 
Ngày 12/3/2020 (Thứ 5)
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/mon-sinh-hoc-lop-12-ngay-12032020-moi-truong-song-va-cac-nhan-to-sinh-thai-v134393.html
+ Môn Lịch sử: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-lich-su-12-ngay-12032020-nhan-dan-hai-mien-nam--bac-tiep-tuc-khang-chien-chong-my-mien-bac-vua-chien-dau-vua-san-xuat-v134391.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-dia-ly-lop-12-ngay-12032020-van-de-phat-trien-nganh-nong-nghiep-v134392.html

Ngày 13/3/2020 (Thứ 6)
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-dia-ly-lop-12-ngay-13032020-van-de-phat-trien-nganh-thuy-san-va-lam-nghiep-v134479.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-toan-hoc-lop-12-ngay-13032020-phuong-trinh-mat-phang-v134489.html
+ Môn GDCD: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-gdcd-lop-12-ngay-13032020-cong-dan-voi-cac-quyen-dan-chu-v134490.html

Ngày 14/3/2020 (Thứ 7)
+ Môn GDCD: http://hanoitv.vn/mon-giao-duc-cong-dan-lop-12-cong-dan-voi-cac-quyen-dan-chu---tiet-3-v134570.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/mon-van-lop-12-tac-pham-vo-nhat-tiet-2-v134577.html
+ Môn Lịch sử: http://hanoitv.vn/mon-su---bai-22-nhan-dan-hai-mien-nam--bac-truc-tiep-khang-chien-chong-my-mien-bac-vua-chien-dau-vua-san-xuat-v134583.html

- Lịch giảng dạy các môn tuần 2

* Nội dung các bài giảng
Ngày 16/3/2020 (Thứ 2)
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-van-12-ngay-16032020-tac-pham-vo-nhat--tiet-3-v134753.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-van-12-ngay-16032020-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa--tiet-1-v134722.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-dia-ly-lop-12-ngay-16032020-bai-25---to-chuc-lanh-tho-nong-nghiep-viet-nam-v134723.html

Ngày 17/3/2020 (Thứ 3)
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-hoa-hoc-lop-12-ngay-17032020-luyen-tap---nhom-va-hop-chat-cua-nhom-v134841.html
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-hoa-hoc-lop-12-ngay-17032020-nhom-va-hop-hat-cua-nhom-tiet-2-v134836.html
+ Môn GDCD: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-gdcd-lop-12-ngay-17032020-cong-dan-va-cac-quyen-dan-chu-tiet-3-v134847.html

Ngày 18/3/2020 (Thứ 4)
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/mon-anh-van-lop-12-unit-7-artificial-intelligence-v134938.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/mon-anh-van---lop-12-unit-8-the-world-of-work-vocabulary--reading-v134943.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/mon-van---lop-12-doc-hieu-tac-pham-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-tiet-2-v134949.html

Ngày 19/3/2020 (Thứ 5)
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-12-ngay-19032020-nguyen-ham---tich-phan-va-ung-dung-v135043.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-toan-lop-12-ngay-19032020-v135032.html
+ Môn Lịch sử: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-su-lop-12-ngay-19032020-bai-22-nhan-dan-hai-mien-truc-tiep-chien-dau-chong-de-quoc-mi-xam-luoc-nhan-dan-mien-bac-vua-chien-dau-vua-san-xuat-1965---1973-v135033.html

Ngày 20/3/2020 (Thứ 6)
+ Môn Vật lý: https://www.youtube.com/watch?v=zbqPjLY1Zho&list=PLQeh9OeQXJE8f0pWhB7xLUh0WAka-et8c&index=3&t=0s
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-vat-ly-lop-12-ngay-20032020-bai-27-tia-hong-ngoai-tia-tu-ngoai-v135147.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-anh-van-lop-12-ngay-20032020-the-world-of-work-v135151.html

Ngày 21/3/2020 (Thứ 7)
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/mon-sinh-hoc-lop-12---bai-39-quan-the-sinh-vat-va-moi-quan-he-giua-cac-ca-the-trong-quan-the-v135231.html
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/hoc-tren-truyen-hinh-lop-12-cv402/
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/mon-toan-hoc-lop-12-v135233.html

- Lịch giảng dạy các môn tuần 3

* Nội dung các bài giảng
Ngày 23/3/2020 (Thứ 2)
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-12---bai-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-tiet-3-v135430.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/mon-ngu-van-lop-12---doc-hieu-tac-pham-rung-xa-nu-tiet-1-v135383.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/dia-ly-12---bai-27-van-de-to-chuc-lanh-tho-cong-nghiep-v135384.html

Ngày 24/3/2020 (Thứ 3)
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-12-v135522.html
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-12-bai-31-sat-15h15-ngay-24032020-v135505.html
+ Môn GDCD: http://hanoitv.vn/gdcd-lop-12-bai-8-phap-luat-voi-su-phat-trien-cua-cong-dan-tiet-1-16h00-ngay-24032020-v135511.html

Ngày 25/3/2020 (Thứ 4)
+ Môn Tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=qXyYVhCNPCs&list=PLQeh9OeQXJE9dm18Il-vl0RmV3MKv8Avg&index=4&t=0s
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-12-unit-8---the-world-of-work-lesson-78-listening--writing-v135599.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-12-tac-pham-rung-xa-nu-tiet-2-v135601.html

Ngày 26/3/2020 (Thứ 5)
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-12-ung-dung-cua-tich-phan-tinh-dien-tich-hinh-phang-14h30-ngay-2632020-v135686.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-trinh-mat-phang---tiet-3-15h15-ngay-2632020-v135668.html
+ Môn Lịch sử:  http://hanoitv.vn/lich-su-lop-12-khoi-phuc-va-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-o-mien-bac-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-giai-doan-1973-1975-16h-ngay-2632020-v135669.html

Ngày 27/3/2020 (Thứ 6)
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-12-tia-x-13h30-ngay-2732020-v135768.html
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-12-bai-tap-tia-x-15h15-ngay-27032020-v135772.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-12-unit-6-7-8-language-15h15-ngay-27032020-v135775.html

Ngày 28/3/2020 (Thứ 7): Đang cập nhật
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-12---bai-39-v135863.html
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-12---bai-40-v135864.html
+ Môn Toán: 

- Lịch giảng dạy các môn tuần 4

* Nội dung các bài giảng
Ngày 30/3/2020 (Thứ 2)
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-12-chiec-thuyen-ngoai-xa---tiet-1-14h30-ngay-3032020-v136042.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/van-lop-12---doc-hieu-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa---tiet-2-15h15-ngay-3032020-v136024.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/dia-ly-lop-12-cac-nganh-cong-nghiep-trong-diem-16h-ngay-3032020-v136025.html

Ngày 31/3/2020 (Thứ 3)
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-12-v136158.html
+ Môn Hóa học: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-12-hop-kim-cua-sat-15h15-ngay-31032020-v136146.html
+ Môn GDCD: http://hanoitv.vn/gdcd-lop-12-bai-8-phap-luat-voi-su-phat-trien-cua-cong-dan-tiet-2-quyen-sang-tao-cua-cong-dan-16h-ngay-31032020-v136150.html

Ngày 01/4/2020 (Thứ 4)
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-12-unit-8---the-world-of-work---tiet-7-communication-and-culture-14h30-ngay-01042020-v136253.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-12-unit-8---the-world-of-work-tiet-8-9---looking-back--project-presentation-15h15-ngay-01042020-v136254.html
+ Môn Ngữ văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-12-doc-hieu-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa---tiet-3-16h00-ngay-01042020-v136255.html

Ngày 02/4/2020 (Thứ 5)
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-12-bai-1---so-phuc-14h30-ngay-242020-v136361.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian--tiet-1-15h15-ngay-02042020-v136351.html
+ Môn Lịch sử: http://hanoitv.vn/lich-su-lop-12-khoi-phuc-va-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-o-mien-bac-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-1973-1975---tiet-2-16h-ngay-02042020-v136352.html

Ngày 03/4/2020 (Thứ 6)
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-12--14h30-ngay-342020-v136458.html
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-12-bai-tap-quang-dien-ngoai-15h15-ngay-3042020-v136450.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-12-unit-6-7-8-lesson-2-skills-16h-ngay-03042020-v136453.html

Ngày 04/4/2020 (Thứ 7): Đang cập nhật
+ Môn Sinh học: 
+ Môn Địa lý: 
+ Môn Toán: 

------------------------------------------------------------------------------------------
- Lịch giảng dạy các môn tuần 

* Nội dung các bài giảng
Ngày 30/3/2020 (Thứ 2): Đang cập nhật
+ Môn Ngữ văn: 
+ Môn Ngữ văn: 
+ Môn Địa lý:

Ngày 31/3/2020 (Thứ 3): Đang cập nhật
+ Môn Hóa học:
+ Môn Hóa học: 
+ Môn GDCD:

Ngày 01/4/2020 (Thứ 4): Đang cập nhật
+ Môn Tiếng Anh:
+ Môn Tiếng Anh: 
+ Môn Ngữ văn:

Ngày 02/4/2020 (Thứ 5): Đang cập nhật
+ Môn Toán:
+ Môn Toán: 
+ Môn Lịch sử: 

Ngày 03/4/2020 (Thứ 6): Đang cập nhật
+ Môn Vật lý:
+ Môn Vật lý: 
+ Môn Tiếng Anh:

Ngày 04/4/2020 (Thứ 7): Đang cập nhật
+ Môn Sinh học: 
+ Môn Địa lý: 
+ Môn Toán:

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Đài PT&TH Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nội dung, chi tiết

Những tin mới hơn

 

Trường THPT Mỹ Đức A

50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức được thành lập vào những năm miền Bắc vừa tiến hành xây dựng CNXH, vừa đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trường được xây dựng và trưởng thành từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Năm mươi năm qua là một chặng đường có...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết THPT Mỹ Đức A qua đâu?

Tìm kiếm trên mạng Internet.

Giới thiệu của bạn bè.

Các diễn đàn trên mạng.

Tất cả các ý kiến trên

Thông báo nhà trường

Tra cứu thời khóa biểu

Kết nối THPT Mỹ Đức A