15:48 ICT Chủ nhật, 04/12/2022

♦Trường THPT Mỹ Đức A hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập. ♦ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) ♦ Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2018). ♦ ♦

Danh mục chính

Liên kết hệ thống

Hệ thống quản lý Giáo dục điện tử
Dành cho thí sinh thi THPT Quốc gia
Hệ thống trường học kết nối
Hệ thống quản lý QI

Trang chủ » Tin Tức » Học trực tuyến

Chào mừng ngày 30-4 và 1- 5

Tổng hợp bài giảng lớp 10, 11

Hình minh họa

Hình minh họa

Nội dung chi tiết các bài giảng theo lịch như sau:
- Lịch giảng dạy các môn tuần từ 19/3 đến 21/3/2020

Ngày 19/3/2020 (Thứ 5)
Lớp 10:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/mon-toan-lop-10-ngay-1932020-bai-4---bat-phuong-trinh-bac-nhat-2-an-tiet-1-v135039.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/hinh-hoc-lop-10-ngay-1932020-phuong-trinh-duong-thang-tiet-1-v135045.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/mon-dia-ly-lop-10-ngay-1932020-v135048.html
Lớp 11:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-toan-lop-11-ngay-19032020-v135034.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/on-tap-montoan-lop-11-ngay-19032020-v135035.html
+ Môn Địa lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-dia-ly-lop-11-ngay-19032020-v135036.html

Ngày 20/3/2020 (Thứ 6)
Lớp 10:
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/mon-vat-ly-lop-10-ngay-2032020-v135141.html
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/mon-vat-ly-lop-10-ngay-2032020-the-nang-v135150.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/mon-tieng-anh-lop-10-ngay-2032020-v135153.html
Lớp 11:
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-vat-ly-lop-12-ngay-20032020-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-cac-day-dan-co-hinh-dang-dac-biet-v135154.html
+ Môn Vật lý: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-vat-ly-lop-11-ngay-20032020-bai-tap-ve-tu-truong-cua-dong-dien-trong-day-dan-co-hinh-dang-dac-biet-v135156.html
+ Môn Tiếng Anh: http://hanoitv.vn/on-tap-mon-tieng-anh-lop-11-ngay-20032020-unit-7-further-education-lesson-1-v135157.html

Ngày 21/3/2020 (Thứ 7)
Lớp 10:
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/lop-10-mon-sinh-hoc-chu-ky-te-bao-va-qua-trinh-nguyen-phan-v135216.html
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/lop-10-mon-sinh-hoc-giam-phan-v135218.html
Lớp 11:
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/lop-11-mon-sinh-hoc-bai-23-v135220.html
+ Môn Sinh học: http://hanoitv.vn/lop-11-mon-sinh-hoc-bai-24-v135221.html

- Lịch giảng dạy các môn tuần từ 23/3 đến 28/3/2020

Ngày 23/3/2020 (Thứ 2)
Lớp 10:
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-10---bai-hien-tai-la-nguyen-khi-cua-quoc-gia-v135422.html
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-10---bai-chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien-v135424.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-10---bai-4-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-tiet-2-luyen-tap-v135429.html
Lớp 11:
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-11--doc-hieu--bai-trang-giang-v135385.html
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-11--doc-hieu--bai-day-thon-vi-da-v135386.html
​+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-11--gioi-han-cua-day-so-tiet-2-v135387.html

Ngày 24/3/2020 (Thứ 3)
Lớp 10:
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-10-v135501.html
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-10-luyen-tap-nhom-halogen-tiet-2-14h15-ngay-2432020-v135512.html
+ Môn Sử:  http://hanoitv.vn/lich-su-lop-10-15h-ngay-2432020-v135525.html
Lớp 11:
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-11-bai-27-luyen-tap-ankan-15h45-ngay-24032020-v135507.html
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-lop-11-bai-29-anken-tiet-1-16h30-ngay-24032020-v135514.html
+ Môn Sử:   http://hanoitv.vn/lich-su-lop-11--bai-19-nhan-dan-viet-nam-khang-chien-chong-phap-xam-luoc-tu-nam-1858-den-truoc-nam-1873-tiet-1-17h10-ngay-24032020-v135517.html

Ngày 25/3/2020 (Thứ 4)
Lớp 10:
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-10-unit-7---cultural-diversity---tiet-2-language-v135589.html
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-10-unit-7---cultural-diversity---tiet-3-reading-v135592.html
+ Môn Văn:  http://hanoitv.vn/mon-ngu-van-10-doc-hieu-chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien-tiet-2-v135596.html
Lớp 11:
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7--further-education---tiet-2-language-v135600.html
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7--further-education---tiet-3-reading-v135606.html
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-11-tac-pham-chieu-toi-ho-chi-minh-v135610.html

Ngày 26/3/2020 (Thứ 5)
Lớp 10:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/hinh-hoc-lop-10-phuong-trinh-duong-thang-13h30ngay-2632020-v135678.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-10-bai-5---dau-cua-tam-thuc-bac-2-14h15-ngay-2632020-v135679.html
+ Môn Địa:  http://hanoitv.vn/dia-ly-lop-10-bai-32---dia-ly-cac-nganh-cong-nghiep-viet-nam---tiet-2-15h-ngay-2632020-v135687.html
Lớp 11:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-11-gioi-han-cua-ham-so---tiet-1-15h45-ngay-2632020-v135670.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-11-hai-duong-thang-vuong-goc---tiet-2-16h30-ngay-2632020-v135671.html
+ Môn Địa:   http://hanoitv.vn/dia-lop-11-nhat-ban---tiet-2-17h10-ngay-26032020-v135672.html

Ngày 27/3/2020 (Thứ 6)
Lớp 10:
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-10-the-nang---tiet-2-13h30-ngay-2732020-v135765.html
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-10-the-nang---tiet-2-13h30-ngay-2732020-v135766.html
+ Môn Anh:  http://hanoitv.vn/anh-ngu-10-v135769.html
Lớp 11:
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-11-bai-22-luc-lorentz-15h45-ngay-27032020-v135776.html
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-11-bai-tap-luc-lorentz-16h30-ngay-27032020-v135778.html
+ Môn Anh:  http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7-futher-eudcation--tiet-4-speaking-16h30-ngay-27032020-v135783.html

Ngày 28/3/2020 (Thứ 7)
Lớp 10:
+ Môn Sinh: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-lop-10--bai-21-on-tap-phan-sinh-hoc-te-bao-v135859.html
+ Môn Sinh: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-lop-10--bai-22-dinh-duong-chuyen-hao-vat-chat-va-nang-luong-o-vi-sinh-vat-v135860.html
Lớp 11:
+ Môn Sinh: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-11-bai-24-ung-dong-v135861.html
+ Môn Sinh: http://hanoitv.vn/sinh-hoc-11-bai-27-cam-ung-o-dong-vat-tiet-2-v135862.html

- Lịch giảng dạy các môn tuần từ 30/3 đến 04/4/2020


Ngày 30/3/2020 (Thứ 2)
Lớp 10:
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-10-tinh-canh-le-loi-cua-nguoi-chinh-phu-13h30-ngay-3032020-v136040.html
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-10-tinh-canh-le-loi-cua-nguoi-chinh-phu---tiet-2-13h30-ngay-3032020-v136041.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang-15hngay-3032020-v136055.html
Lớp 11:
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-11-day-thon-vi-da---tiet-1-15h45-ngay-3032020-v136026.html
+ Môn Văn: http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-11-day-thon-vi-da---tiet2-16h30-ngay-3032020-v136027.html
​+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-11-dai-so-gioi-han-cua-ham-so--tiet-1-17h10-ngay-3032020-v136028.html  

Ngày 31/3/2020 (Thứ 3)
Lớp 10:
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-10-cac-bai-tap-dang-co-ban-nhom-halogen-13h30-ngay-3132020-v136153.html
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-10-oxy---ozon-14h15-ngay-3132020-v136156.html
+ Môn Sử:  http://hanoitv.vn/lich-su-lop-10-15h-ngay-3132020-v136163.html
Lớp 11:
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-11-anken-tiet-2-15h45-ngay-31032020-v136152.html
+ Môn Hoá: http://hanoitv.vn/hoa-hoc-lop-11-bai-30-ankadien-16h30-ngay-31032020-v136155.html
+ Môn Sử:   http://hanoitv.vn/lich-su-lop-11-bai-19-nhan-dan-viet-nam-khang-chien-chong-phap-xam-luoc-tu-nam-1858-den-truoc-nam-1873--tiet-2--17h10-ngay-31032020-v136161.html

Ngày 01/4/2020 (Thứ 4)
Lớp 10:
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-10-unit-7---cultural-diversity---tiet-5-listening--13h30-ngay-01042020-v136247.html
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-10-unit-7-cultural-diversity---tiet-6-writing--14h15-ngay-01042020-v136248.html
+ Môn Văn:  http://hanoitv.vn/mon-ngu-van-10-tac-gia-nguyen-du-tiet-1-15h00-ngay-01042020-v136249.html
Lớp 11:
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7--further-education---tiet-5-listening-15h45-ngay-01042020-v136250.html
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7-further-education---tiet-6-writing-16h30-ngay-01042020-v136251.html
+ Môn Văn:  http://hanoitv.vn/ngu-van-lop-11-tac-pham--tu-ay--to-huu-17h10-ngay-01042020-v136252.html

Ngày 02/4/2020 (Thứ 5)
Lớp 10:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/dai-so-lop-10-dau-cua-tam-thuc-bac-2---tiet-2-13h30-ngay-242020-v136347.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/dai-so-lop-10-dau-cua-tam-thuc-bac-2---tiet-3-14h15-ngay-242020-v136350.html
+ Môn Địa:  http://hanoitv.vn/dia-ly-lop-10-bai-33---mot-so-hinh-thuc-chu-yeu-cua-to-chuc-lanh-tho-cong-nghiep-15h-ngay-242020-v136363.html
Lớp 11:
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-11gioi-han-cua-ham-so---tiet-2-15h45-ngay-02042020-v136353.html
+ Môn Toán: http://hanoitv.vn/toan-lop-11-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang--tiet-1-16h-ngay-02042020-v136354.html
+ Môn Địa:  http://hanoitv.vn/dia-lop-11-chnd-trung-hoa-trung-quoc--tiet-1-17h10-ngay-02042020-v136355.html

Ngày 03/4/2020 (Thứ 6)
Lớp 10:
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-10-the-nang---tiet-2-13h30-ngay-342020-v136437.html
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-10-13h30-ngay-342020-v136454.html
+ Môn Anh: http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-10-communication-and-culture-15h-ngay-342020-v136466.html
Lớp 11:
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-11-bai-23-tu-thong-cam-ung-dien-tu-15h45-ngay-03042020-v136465.html
+ Môn Lý: http://hanoitv.vn/vat-ly-lop-11-bai-23-tu-thong-cam-ung-dien-tu-tiet-2-16h-ngay-03042020-v136467.html
+ Môn Anh:  http://hanoitv.vn/tieng-anh-lop-11-unit-7-further-education-lesson-7-communication-and-culture-17h10-ngay-03042020-v136469.html

Ngày 04/4/2020 (Thứ 7): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Sinh: 
+ Môn Sinh:
Lớp 11:
+ Môn Sinh: 
+ Môn Sinh:

-----------------------------Tuần tiếp--------------------------------
 - Lịch giảng dạy các môn tuần từ .../4 đến .../4/2020

Ngày 23/3/2020 (Thứ 2): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Văn: 
+ Môn Văn:
+ Môn Toán:  
Lớp 11:
+ Môn Văn: 
+ Môn Văn:
​+ Môn Toán:  

Ngày 24/3/2020 (Thứ 3): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Hoá: 
+ Môn Hoá:
+ Môn Sử:  
Lớp 11:
+ Môn Hoá: 
+ Môn Hoá:
+ Môn Sử:   

Ngày 25/3/2020 (Thứ 4): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Anh: 
+ Môn Anh:
+ Môn Văn:  
Lớp 11:
+ Môn Anh: 
+ Môn Anh:
+ Môn Văn:  

Ngày 26/3/2020 (Thứ 5): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Toán: 
+ Môn Toán:
+ Môn Địa:  
Lớp 11:
+ Môn Toán: 
+ Môn Toán:
+ Môn Địa:  

Ngày 27/3/2020 (Thứ 6): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Lý: 
+ Môn Lý:
+ Môn Anh:  
Lớp 11:
+ Môn Lý: 
+ Môn Lý:
+ Môn Anh:  

Ngày 28/3/2020 (Thứ 7): Đang cập nhật
Lớp 10:
+ Môn Sinh: 
+ Môn Sinh:
Lớp 11:
+ Môn Sinh: 
+ Môn Sinh:

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Đài PT&TH Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nội dung, chi tiết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trường THPT Mỹ Đức A

50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức được thành lập vào những năm miền Bắc vừa tiến hành xây dựng CNXH, vừa đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trường được xây dựng và trưởng thành từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Năm mươi năm qua là một chặng đường có...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết THPT Mỹ Đức A qua đâu?

Tìm kiếm trên mạng Internet.

Giới thiệu của bạn bè.

Các diễn đàn trên mạng.

Tất cả các ý kiến trên

Thông báo nhà trường

Tra cứu thời khóa biểu

Kết nối THPT Mỹ Đức A