19:43 ICT Thứ tư, 04/10/2023

♦Trường THPT Mỹ Đức A hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập. ♦ Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) ♦ Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2018). ♦ ♦

Danh mục chính

Liên kết hệ thống

Hệ thống quản lý Giáo dục điện tử
Dành cho thí sinh thi THPT Quốc gia
Hệ thống trường học kết nối
Hệ thống quản lý QI

Trang chủ » Tin Tức » Thời khóa biểu

Chào mừng ngày 30-4 và 1- 5
Hình minh họa

Thời khoá biểu số 1 - Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 1 - Học kỳ I năm học 2023 - 2024 thực hiện từ ngày 06/09/2023 (thứ 4)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 9 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 9 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 09/05/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 8 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 8 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 03/05/2022 (thứ 3)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 7 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 7 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 18/04/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 12/04/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 07/03/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 21/02/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 3 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 (Học trực tiếp)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 3 - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 07/02/2022 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 7 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 7 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 29/11/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 08/11/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 25/10/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 18/10/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 3 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 3 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 04/10/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 2 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 2 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 27/09/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 1 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 1 - Học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 06/09/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Học trực tuyến)

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 6 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ ngày 19/07/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 5 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ ngày 26/04/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 4 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ ngày 01/03/2021 (thứ 2)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 3 học online - Học kỳ II năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 3 học online - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ ngày 17/02/2021 (thứ 4)

Hình minh họa

Thời khoá biểu số 2 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo: Thời khoá biểu số 2 - Học kỳ II năm học 2020 - 2021 thực hiện từ ngày 01/02/2021


Các tin khác

 

Trường THPT Mỹ Đức A

50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức được thành lập vào những năm miền Bắc vừa tiến hành xây dựng CNXH, vừa đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trường được xây dựng và trưởng thành từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Năm mươi năm qua là một chặng đường có...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thời gian nào nên cho học sinh đi học trở lại?

Từ ngày 02/3/2020

Từ ngày 16/3/2020

Từ ngày 30/3/2020

Ý kiến khác

Thông báo nhà trường

Tra cứu thời khóa biểu

Kết nối THPT Mỹ Đức A