Điểm thi trường THPT Mỹ Đức A diễn tập phòng chống dịch Covid-19 cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Hình minh họa

Hình minh họa

Thực hiện Thông báo kết luận số 368/TB-VP ngày 24/6/2021 của phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn số 2354/SGDĐT-TTr ngày 26/6/2021 của Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại về việc tổ chức diễn tập công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Ngày 04/7/2021, tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đức A, đã tổ chức diễn tập vận hành phương án “Phòng chống dịch Covid – 19 trong kỳ thi tốt nghiệp năm học 2021”.

Điểm thi trường THPT Mỹ Đức A có 21 phòng thi, nhà trường đã bố trí đủ cơ sở vật chất đảm bảo, phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhà trường đã bố trí 02 phòng thi dự phòng, 01 phòng chờ, 01 phòng cách ly và 01 phòng cách ly y tế. Đồng thời bố trí các bàn rửa tay khử khuẩn, khẩu trang dự phòng, kẻ phân luồng đảm bảo cho học sinh đứng giãn cách an toàn. Trước khi diễn tập đồng chí Trưởng điểm thi đã phổ biến các tình huống giả định xảy ra trong quá trình làm thi và phân công nhiệm vụ cho toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, các lực lượng công an, y tế và thanh niên tình nguyện.

Trong buổi diễn tập, Hội đồng thi đã đưa ra và xử lí 3 tình huống giả định. Tình huống 1: Trước và sau giờ thi, bên ngoài cổng trường phụ huynh và học sinh dừng, đỗ xe đông không đảm bảo an toàn giao thông và giãn cách.Tình huống 2: khi đo thân nhiệt, cán bộ y tế phát hiện có 1 thí sinh có thân nhiệt cao.

Tình huống 3: giám thị coi thi phát hiện thí sinh có biểu hiện người mệt mỏi, ho, khó thở.

Với các tình huống đưa ra, các đồng chí cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp thực hiện đảm bảo được mục đích, yêu cầu đề ra. Buổi diễn tập sẽ góp hần quan trọng cho một kỳ thi an toàn.

Tác giả bài viết: Trần Văn Chín

Nguồn tin: Trường THPT Mỹ Đức A